כנס מדבר מראה (נשים)

25-27.2.2019

במקביל לכנס המדבר, נערך כנס נשים עוצמתי, במטרה להפוך לרצון אחד ולאפשר לכוח העליון להתגלות בחיבור בינינו.
במקביל להתכנסות הגברים במדבר, ייערך כנס מיוחד לכל תלמידות "קבלה לעם" בארץ ובעולם. הכנס יתקיים בבניין עמותת "בני ברוך – קבלה לעם" בפתח תקווה.
הכנס יתחקה אחר כנס הגברים במדבר, ויכלול את כל התכנים המיוחדים.
בכנס נתמקד בחיבור בינינו ובהכנת הלב המשותף שלנו לקראת המדרגה הבאה, בכנס שייערך בגני התערוכה.