חמישי בקטנה

מכללת "קבלה לעם"

להוביל ולהיות שותף עם
תלמידים חדשים במכללה

הפקה

להוציא לפועל קליפים ותוכניות  

רשתות חברתיות

לקחת חלק משפיע על השיח ברשת

מפגשים נוספים

מפגשים מחברים לקבלת טיפים,
רעיונות וחשיבות להפצה