מכללת "קבלה לעם" | תוכן

כתיבת תקצירים לתוכניות "מחשבת ישראל" באתר מכללת "קבלה לעם"

כתיבת תקציר של כ-500 מילים ל-12 תוכניות "מחשבת ישראל"...