כנס במדבר – ״על כל פשעים, תכסה אהבה״

21-22.2.2020

אחת לשנה, בלב המדבר, נוצרת הזדמנות מיוחדת להתלכד לרצון אחד ולאפשר לכוח העליון להתגלות בקשר בינינו.
שבוע הכנסים בישראל מתחיל בשיא השיאים – הכנס במדבר.

כנס במדבר

כנס מראה נשים

הכנה

מוזיקה

לשמיעה ושיתוף כל שירי הכנס